Foto: Corren

Lunchmusik och sopplunch

Varannan torsdag kl. 11.30 jämna veckor i Väderstads kyrka/Väderstads församlingshem.

Välkommen till lunchmusik i Väderstads kyrka och soppluch i Väderstads församlingshem. Här träffas vi över en tallrik soppa och delar vardagen med varandra.

Terminsstart: 6 september kl. 11.30 (jämna veckor)

Datum: 6 september, 20 september, 4 oktober, 18 oktober, 1 november, 15 november, 29 november

Sopplunchen kostar 50 kronor.

Du kan även önska musik till Lunchmusiken.