Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Sammanträdesdagar under 2020

Sammanträdesdagar för Folkungabygdens pastorats förtroendevalda

Sammanträdesdagar 2020
Kyrkofullmäktige
Sammanträdena är öppna för alla att lyssna till diskussioner och beslut.
Annonseras i Corren veckan innan mötet.

Sammanträdena hålls kl 19.00: 23 april och 5 november i Mjölby församlingshem.

Kyrkorådet 
(Dessa möten är ej öppna för medlemmar)

Kyrkorådet håller sina möte kl 18.00 i Mjölby församlingshem:
20 januari
17 februari
2 och 16 mars 
6 april 
11 maj
8 juni
24 augusti 
28 september 
12 oktober 
23 november