Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Sammanträdesdagar under 2019

Sammanträdesdagar för Folkungabygdens pastorats förtroendevalda

Sammanträdesdagar 2019
Kyrkofullmäktige
Sammanträdena är öppna för alla att lyssna till diskussioner och beslut.
Annonseras i Corren veckan innan mötet.

Sammanträdena hålls kl 19.00: 25 apri och 7 november i Mjölby församlingshem. Extrainsatt kyrkofullmäktige 28 maj

Kyrkorådet 
(Dessa möten är ej öppna för medlemmar)

Kyrkorådet håller sina möte kl 18.00 i Mjölby församlingshem:
21 januari
18 februari
4 och 18 mars 
8 april 
13 maj
10 juni
26 augusti
30 september obs ädrat datum
21 oktober obs ändrat datum
18 november