Meny

Sammanträdesdagar under 2020

Sammanträdesdagar för Folkungabygdens pastorats förtroendevalda

Sammanträdesdagar 2020
Kyrkofullmäktige
Sammanträdena är öppna för alla att lyssna till diskussioner och beslut.
Annonseras i Corren veckan innan mötet.

Sammanträdena hålls kl 19.00 i Mjölby församlingshem:
23 april -Framflyttat till torsdagen den 28 maj kl 19.00 i Mjölby kyrka Antalet åhörarplatser är begränsat, se nedan
5 november

Kyrkorådet 
(Dessa möten är ej öppna för medlemmar)

Kyrkorådet håller sina möte kl 18.00 i Mjölby församlingshem:
20 januari
17 februari
2 mars
16 mars - INSTÄLLT
6 april 
11 maj
8 juni
24 augusti 
28 september 
12 oktober 
23 november