Markus och Vi - Läsning och samtal

Välkommen till onsdagskvällar med Markus.

Markus evangelium är det kortaste - och förmodligen det äldsta av våra fyra evangelier. Välkommen till onsdagskvällar med Markus. Vi läser ett kapitel varje gång och funderar tillsammans.
Väderstads församlingshem, onsdagar 18.00-19.30 (jämna veckor).

Startar hösten 2020.

Kontakt: Björn Frennesson, 073-673 70 77