Meny

Höstens och vårens program för Östra Tollstads församling

Gudstjänster och aktiviteter i kyrkan och församlingshemmet. En del gudstjänster är lekmannaledda och dessa ansvarar församlingsrådet i Östra Tollstad för

April

Torsdag 2 april 18.00 Lekmannaledd gudstjänst, efteråt fika och föredrag INSTÄLLD

Lördag 4 april 10.00 Livsloppet INSTÄLLD

Skärtorsdag 6 april Skärtorsdagsmässan, S. Olofsson

Torsdag 23 april 18.00 Kyrkan är öppen för besök, ljuständning och bön. Kaffeservering utanför kyrkan.

Maj

Lördag 2 maj 9.30 - 16.00 Retreat. Alla i folkungabygdens pastorat är välkomna. Anmälan till Berith Greck Ånell tel. 072 303 02 66. Kostnad 250 kr. FULLTECKNAT

Tisdag 12 maj 19.00 Lekmannaledd gospelgudstjänst tillsammans med Vifolka gospel INSTÄLLD

Söndag 17 maj 10.00 Mässa, L. Torstensson

Söndag 31 maj 19.00 Mors dag konsert INSTÄLLD