Kyrkofullmäktiges protokoll

Nyhet Publicerad Ändrad

Mandatperioden 2022-2025
 
Protokoll 2021-11-11 §§1-8

Mandatperioden 2018-2021
Protokoll 2021-11-04 §§13-24 
Protokoll 2021-05-20 §§1-12

2020
Protokoll 2020-11-05 § 14-24
Protokoll 2020-05-28 § 1-13

2019

Protokoll 2019-04-25§ 1-12    

Protokoll 2019-05-28 §§ 16-22 Dessa paragrafer är omedelbart justerade 
Protokoll 2019-05-28 §§ 13-25 Hela protokollet

Protokoll 2019-11-07 §§ 23-32

 

2018

2018-12-17 extra sammanträde

2018-11-07   Bilaga 1   Bilaga 2   Bilaga 3   Bilaga 4


2018-04-25
  Bilaga 1  Bilaga 2  Bilaga 3  Bilaga 4

2017
2017-12-12

2017-11-14

Protokoll mandatperioden 2014-2017

Här hittar du protokoll från kyrkofullmäktige mandatperioden 2017-2017