Dukat altarbord i Ödeshögs kyrka. Den liturgiska färgen är vit och på altaret står ett kors, fyra ljus och en vas med vita blommor.
Foto: L Nilsson

Gudstjänstgrupper

Nyhet Publicerad Ändrad

Vill du vara med och dela uppgifterna i söndagens gudstjänst eller högmässa Det finns många olika uppgifter och alla kan vara med

Gudstjänstgrupper i Ödeshög

En grupp per söndag (ungefär var femte söndag) och träffas tisdag kl 18.00-19.00 i veckan innan för att förbereda söndagens högmässa.

Vi läser texterna och talar om den, talar om förbönen, föreslår psalmer och delar upp andra praktiska frågor som t ex vem som tar upp kollekten, läser söndagens texter, ber förbönen eller är barnvärd.

Vill du vara med i en grupp eller veta lite mer hör av dig till Församlingsherde Gerhard Paping 0144-15632 gerhard.paping@gerhard.paping@svenskakyrkan.se

eller kantor Elisabeth Ramstrand 0144-156 38 elisabeth.ramstrand@svenskakyrkan.se

 

 

Gudstjänstgrupper i Vifolka

Vi träffas kl 9.15 innan mässan på söndagen och delar upp vad som ska göras. Det finns idag fem grupper och vi vill gärna bli fler.  Välkommen med i en gudstjänstgrupp. För information och anmälan prata med församlingsherde Sara Olofsson 0142-554 31 sara.olofsson@svenskakyrkan.se