Foto: Royne Mercurio IKON

Andakter och morgon/kvällsbön

Nyhet Publicerad Ändrad

Varje vecka är det andakt och bön i kyrkor och församlingshem.

Boxholm

Mässa med enkel frukost i Timmerö kapell varje onsdag kl 9.00

 

Mjölby


Morgonmässa i kyrkan  onsdag kl 9.00
Bön vid kyrkans låsning varje dag kl 18.00

 

Skänninge o Väderstad

Morgonbön vid ljusbäraren i Vårfrukyrkan varje onsdag kl 9.00 Sista onsdagen varje månad firar vi en veckomässa istället för morgonbön

 

Vifolka

Morgonbön i Mariasalen Kyrkans Hus vardagar kl 8.30
Morgonmässa i Mariasalen Kyrkans Hus onsdagar kl 8.30 jämna veckor

uppehåll under juli-augusti.

Ödeshög

Morgonbön i Ödeshögs kyrka varje onsdag kl 8.00  Uppehåll under sommaren 27 juni-8 augusti
Helgmålsbön i Röks kyrka lördagar kl 18.00