Blank sjö med en liten segelbåt.

Meditation

En stund av stillhet

Att bara kunna vara

Att få vara i stillhet, att bara kunna vara sig själva och trivas med det, är något som många känner en längtan efter. Men det är inte så lätt som det låter. Vi lever med en inre ström av tankar och känslor som aldrig tycks ta slut. Många av oss har svårt att komma till ro.

Men det går att öva sig i att kunna vara mer närvarande i nuet, i det som faktiskt är, just nu. Genom meditation och enkla övningar som alla kan utföra är det möjligt att hitta ett öppnare sätt att vara med sig själv och andra människor. Vår omsorg både om oss själva och andra kan växa. Och kanske får vi också mer utrymme för Gud i våra liv?