Kyrkorådet

Ledamöter och protokoll

Kyrkorådets ledamöter väljs av kyrkofullmäktige. 
Sammanträden är ej offentliga. 

Nedan hittar du kyrkorådets ledamöter/ersättare och protokoll

Kyrkorådets protokoll

Här hittar du kyrkorådets protokoll, generellt finns kyrkorådets protokoll två veckor efter sammanträdetsdatum