Kyrkorådet

Ledamöter och protokoll

Kyrkorådets ledamöter väljs av kyrkofullmäktige. 
Sammanträden är ej offentliga. 

Nedan hittar du kyrkorådets ledamöter/ersättare och protokoll