Kyrkofullmäktige

Ledamöter och protokoll

Folkungabygdens pastorat består av Boxholm församling, Mjölby församling, Vifolka församlingar, Skänninge/Väderstad församling och Ödeshög församling. 
Pastoratets högst beslutande orgran är kyrkofullmäktige. Sammanträdena är offentliga.