Foto: Gunilla Björn

Körer och musik i Ödeshögs församling

Kom och sjung med oss i kyrkans körer!

En ung tjej spelar på en kyrkorgel.

Lär dig spela orgel

Vill du lära dig spela orgel - instrumentens drottning -med både händer och fötter?

BARNKÖREN I RÖK MÅNDAGAR KL 9.20
Vi är i Röks skola och är för barn från 6års till år 3. Vi överar på barnens rast

Ledare Ann Bremer Andersson

MUSIKFRITIDS MED BARNKÖR ONSDAGAR KL 14.30-16.15
Notmumsarna 5-7 år och Notknäckarna  klass 2-5
Vi hämtar på förskola/skola kl 14.15 och vid behov förljer vi barnen tillbaka till fritids.

Mellanmål serveras under eftermiddagen.

Plats: Ödeshögs församlingshem, nedre botten

Körledare: Elisabeth Ramstrand 072-218 60 36
Fritidsledare: Per Edström och Mia Sundbäck-Fransson

KYRKOKÖR TORSDAGAR KL 18.30
Plats: Ödeshögs kyrka

Ledare Ann Bremer Andersson 

 

NOVA GOSPEL TISDAGAR KL 19-21
Ungdoms- och vuxenkör för dig som gillar gospel. Vi skjunger mest på engelska och lär oss sångerna på gehör.
Plats: Ödeshögs församlingshem

Ledare Elisabeth Ramstrand

Vi startar med mingelfika utanför församlingshemmet

TREHÖRNA KYRKOKÖR ONSDAGAR KL 14-15.30 jämna veckor


Plats: Trehörna hembygsgård

Ledare Ann Bremer Andersson

Barnverksamhet i Ödeshögs församling

Verksamheten för barn och familjer i Ödeshögs församling Välkomna