Foto: Johannes Frandsen /Ikon

Körer och musik

Körer och musik i Väderstads församling.

Väderstads församling har ett levande kör- och musikliv med uppsjungningar varje månad och regelbundna konserter. Här nedan finns våra körer. Välkommen att kontakta vår musiker längst ner på sidan för mer information!

Psalmodikongruppen

Väderstads och Skänninge församlingar

Värstabandet

Väderstads församling

Gloriakören

Gloriakören är en kör för dig som tillar att sjunga, leka, pyssla och dansa! Kören är från förskoleklass till årskurs 3. Barnen hämtas och lämnas på skolan. Vi bjuder även på mellanmål. Kom och sjung med oss!

Kören övar onsdagar kl. 13.15-14.30 i Väderstads kyrka. 

Startar: 12 januari 2022

Körledare Marcus Johansson 073-08 53 315

Girl powerkören

Barnkör från årskurs 4 och uppåt. Vi övar på måndagar i Väderstads kyrka. Vi leker, sjunger och pysslar. Barnen får även mellanmål.

Kören övar måndagar klockan 16.00-17.30.

Startar: 17 januari 2022

Körledare Marcus Johansson 073-08 53 315

Marcuskören

Vuxenkör. Sjunger allt från pop till gospel. Torsdagar kl. 18.30-20.30 i Väderstads kyrka. 

Startar: 13 januari 2022

Körledare Marcus Johansson 073-08 53 315

Novakören

Vuxenkör för daglediga. Sjunger allt från äldre visor till nya låtar. Kören övar kl.15.00-16.30 i Väderstads kyrka.

Startar: 19 januari 2022

Körledare Marcus Johansson 073-08 53 315

Band/Instrumentgrupp

Är du intresserad av att spela på någon gudstjänst eller vara med att starta ett band till någon av våra körer. Hör då gärna av dig! :)

Musiker Marcus Johansson 073-08 53 315