Någon spritar händerna i kyrkan.
Foto: Johannes Frandsen /Ikon

Information om vaccinationspass och smittskyddsåtgärder

Här hittar du information om vad som gäller under pandemin. Vi följer folkhälsomyndighetens rekommendationer och denna sida uppdateras löpande. Inga av pastoratets gruppverksamhet startas upp under januari månad.

Dessa smittskyddsåtgärder gäller i pastoratet från och med 19 januari

Deltagare vid allmänna sammankomster, t ex gudstjänster, dop, begravningar eller andra samlingar med fler än 50 personer måste visa upp vaccinationspass.

Vid flertalet gudstjänster är antalet besökare max 50 personer (och då behövs inget vaccinationsbevis uppvisas).

Vid enstaka gudstjänster eller konserter kan antalet besökare uppgå till fler än 50 personer och vaccinationsbevis krävs. Se kalendern vad som gäller för respektive samling.

Sittplatser i kyrkan är anvisade och markerade genom t ex skyltning, avstängda bänkar eller utlagda psalmböcker på respektive plats. Tack för att du följer de anvisningar som ges och hjälper till att hålla avstånd. Kyrkkaffe kommer ej att serveras.

För begravningar gäller samma regler som för alla sammankomster dvs upp till 50 personer utan vaccinationspass. I gravkapell eller mindre kyrkor kan dock antalet gäster vara färre då lokalen inte är tillräckligt stor för att kunna hålla avstånd.

Visa hänsyn vid passering in och ut ur kyrkan. De som går ut har företräde. Stanna inte i kyrkgången och prata med varandra så det inte behöver bli någon trängsel.

Om du har symptom eller är sjuk - stanna hemma.

Vill du hyra lokal för exempelvis dopkaffe är antalet tillåtna gäster max 20 personer. För minnesstunder i samband med begravning är antalet tillåtna gäster max 50 personer.

Vi håller ett avstånd till andra sällskap med minst en meter och sällskap får vara max 8 personer.

Vi startar och genomför inga gruppsamlingar under januari månad. Vi följer utvecklingen och startar verksamheterna så fort det anses lämpligt med hänsyn till smittspridningen

Titta i vår kalender på hemsidan  vad som gäller för planerade gudstjänster. Kalendern hittar du även i appen kyrkguiden.

Se kalendern vad som händer i kyrkan och vad som gäller för gudstjänst, konsert och andra samlingar 

Vaccinationsbevis kan beställas på 
www.covidbevis.se
Om du inte har e-legitimation så tar det längre tid att få ett bevis. Då fyller du i en blankett som finns här https://www.ehalsomyndigheten.se/tjanster/covidbevis/du-som-inte-anvander-e-legitimation-eller-saknar-folkbokforingsadress/

Vill du ha hjälp att skaffa beviset? 
Hör av dig så ska vi göra vad vi kan. Det finns också blanketter att hämta på pastorsexpeditionen i Mjölby, Axel Träffsgata 4. Eller prata med någon i din församling för att få hjälp.

Länk till Folkhälsomyndigheten med löpande uppdaterad information >> 

Länk till sida för krisinformation >>

Länk till polisens sida för vad som gäller för allmäna sammankomster

Folkhälsomyndighetens information på engelska >>

Folkhälsomyndighetens information på andra språk >>

öppettider pastors - och kyrkogårdsexpedition

ORDINARIE ÖPPETTIDER och TELEFONTIDER
pastorsexpedition tel 0142-552 00
epost: folkungabygden.pastorat@svenskakyrkan.se

Telefontider
Måndag 9-12
Tisdag    9-12
Onsdag 13-15
Torsdag 9-12
Fredagar 9-12

Kyrkogårdsexpedition tel 0142-552 10
epost: folkungabygden.kyrkogard@svenskakyrkan.se

Måndag 9-12
Tisdag    9-12
Onsdag 13-15
Torsdag 9-12
fredagar 9-12

Besöksadress: Axel träffs gata 4 Mjölby
Postadress: Axel träffs gata 4, 595 41 Mjölby. 

Övriga tider nås vi på direktnummer.