Foto: Royne Mercurio IKON

Ekumenisk bön i ödeshög

Inställd tills vidare

Här finns en lång tradition av ekumeniska tisdagsböner som hållits
sedan 1960-talet.

Tisdagar kl 10.00 och hålls ekumenisk förmiddagsbön i olika kyrkor
på orten.