Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Diakonal personal

Här presenteras våra diakoner och diakoniassistenter

Diakonerna har samtal, både i grupp och enskilt. Andakter på äldreboenden. Öppna verksamheter för vuxna daglediga. Diakonerna arbetar också med  fondmedel som kan delas ut till dig som behöver ekonomiskt stöd.

Diakoniassistenterna är inte vidga diakoner, men jobbar ändå med liknande uppgifter som diakonerna.

Ingrid Arnow Utterberg

Ingrid Arnow Utterberg

Folkungabygdens pastorat

Diakon, Ödeshög

Heléne Cederlöw

Heléne Cederlöw

Folkungabygdens pastorat

Diakon, Mjölby

Emma Dahlberg

Emma Dahlberg

Folkungabygdens pastorat

Diakon, Skänninge

Helena Runhamn

Helena Runhamn

Folkungabygdens pastorat

Assistent i församlingsarbete, diakoni, Vifolka

Lillianne Svensson

Lillianne Svensson

Folkungabygdens pastorat

Boxholm, Diakon

Anna Waldau

Folkungabygdens pastorat

Assistent i församlingsarbete, diakoni, Mjölby