Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Katekumenat

Vuxen väg till tro

det börjar med en längtan…

Katekumenat vänder sig till vuxna  som söker sin egen och kyrkans tro. Oavsett om du är en van besökare i kyrkan eller helt ny är katekumenatet en plats för dig som längtar efter att få mötas omkring livets frågor och tron. Vi träffas 5-10 personer i en sluten grupp för samtal, reflektion, fika och umgänge varannan vecka i någon av församlingens lokaler.

Katekumentat har sina rötter i urkyrkan och följer en välgrundad samtalspedagogik. I Sverige har det funnits aktiva grupper sen början av 90-talet

Anmälan till informationsträffen senast 14/6:

Heidi, Peter

Välkommen!

Vad händer i katekumenatet?

Du kommer ingå i en sluten grupp med människor som vill dela sina trostanker och livserfarenheter. Gruppen består utav sökare, medvandrare och en gruppledare.
Sökarna är ni som har en längtan efter att fördjupa er i er tro. Sökarnas frågor kommer vara i centrum för gruppens samtal.

Medvandrarna är kristna medmänniskor, som är villiga att dela med sig av sina egna erfarenheter vad gäller tro och livsfrågor. Ledaren håller i uppläggen och har ansvar för gruppens trygghet och trivsel.

Under en period som sträcker sig över två terminer, kommer gruppen vandra tillsammans på vägen mot större fördjupning, kunskap och personligt relation till Gud. Vi kommer fira 4 gemensamma gudstjänster under perioden, som var markera ett steg på vår väg.

Alla är vi ofärdiga i vår tro- och livsvandring, men tillsammans kan vi inspireras, berikas och växa i tro, hopp och kärlek.


Välkomnandets tid

Denna korta period är en introduktionstid och gruppen är än så länge öppen. Vi får bekanta oss med varandra, berätta om vad som rör sig inom oss och se om katekumenatet är något för oss.

Denna period avslutas med en välkomnandets gudstjänst, där den som vill ingå i gruppen välkomnas av församlingen som katekumen (grekiskt ord som betyder ”den som tar emot undervisning”). Ledaren tar emot sökarnas frågor och önskan om samtalsämnen. Nu stängs gruppen. 

Växandets tid

Under denna period kommer gruppen att samtala om den kristna trons fundament och vi delar våra egna erfarenheter och livsberättelser. Perioden avslutas med kallelsegudstjänsten, där gruppen får bekräfta Guds kallelse i sina liv. Samtalen tar upp frågorna som gruppens sökare vill tala om. 

Fördjupningens tid

Denna period är en fördjupning på det personliga planet, för vad kristen tro kan innebära i det egna livet. Tiden är en förberedelse för dop, konfirmation eller dopaktualisering för dem som redan är döpta och konfirmerade.

Bekräftelsegudstjänsten äger rum vid påsken, som genom kyrkohistorien traditionellt har varit tiden, där sökare av kristen tro välkomnades och togs upp i kyrkans liv.

Sändningens tid

Vi träffas en gång efter påsk för att utvärdera tiden som varit. Vad har det betytt för oss att göra denna resa? Vad vill vi göra nu? Hur kan vi använda våra gåvor i tjänst för Gud? Vi inbjuds dessutom, tillsammans med stiftets övriga katekumener, att delta i en sändningsgudstjänst i Linköpings domkyrka.

Heidi Hermansson

Heidi Hermansson

Präst, Boxholm

Peter Svärdsmyr

Peter Svärdsmyr

Boxholm, Pedagog