Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Barnverksamhet i Mantorp

Verksamhet för barn och familjer Välkomna!

familjecentralen i kyrkans hus måndagar kl 9-11.30

För vuxna och barn 0-6 år. Samarbete med BVC och Mjölby kommun
Ingen föranmälan.

baby och barnsång i kyrkans hus tisdagar kl 9.00

Vuxna och barn ca 2 mån och uppåt. Ingen föranmälan

Babymys i Västra harg fredagar kl 9.30-12

Välkomna på babymys i Västra Hargs församlingshem.
Mötesplats för små barn och deras föräldrar.

spädbarnsmassage

Vuxen och barn ca 2-7 månader
3 kurser i höst: start Skänninge 29 augusti, Mantorp 30 september och Mjölby 11 november.

10 platser per grupp, maila för anmälan och mer info
Församlingspedagog Malin Nilsson 0142-554 38 eller maila
malin.nilsson@svenskakyrkan.se

himlaskoj i kyrkans hus torsdagar
startar 19 september

För dig som går i förskoleklass upp till år 6.

Barnen hämtas på skolorna och sedan går vi till Kyrkans hus. Där äter vi mellanmål, har en andakt, umgås och har olika aktiviteter. Bland annat erbjuds uteaktiviteter, skapande samt sång och musik.

Då alla årskurser slutar olika tider blir tiderna lite olika för barnen:
Förskoleklass - år 2 kl. 14.30-17.00. Vi hämtar barnen på Klämman kl.14.00 och Vifolka kl. 14.15.
År 3- år 6 kl. 15.00-17.00

För info och anmälan, kontakta Malin.

Malin Nilsson

Malin Nilsson

Folkungabygdens pastorat

Pedagog, Östra Tollstad, Vifolka

Johanna Garde

Folkungabygdens pastorat

Vifolka, Östra Tollstad, Pedagog

Anette Borell

Folkungabygdens pastorat

Assistent i församlingsarbete, Vifolka, Östra Tollstad