Foto: Magnus Aronsson/IKON

Barnverksamhet i Ödeshögs församling

Verksamheten för barn och familjer i Ödeshögs församling Välkomna

BARNKÖR I RÖK MÅNDAGAR KL 9.20

Kören är i Röks skola och är för barn från 6års till klass 3. Vi övar på barnens rast

Ledare Ann Bremer Andersson

FAMILJECENTRALEN TISDAGAR OCH TORSDAGAR KL 9-11.30

Träffpunkt för småbarnsföräldrar. 

Familjecentralen är ett samarbete mellan BVC (vårdcentralen), Svenska kyrkan och FUS (socialförvaltningens familjeenhet)

Under de här timmarna kan du umgås med andra föräldrar, dina barn möter andra barn. Fika och frukt finns till självkostnadspris.

För mer information kontakta församlingspedagog Per Edström 0144-156 35, 072-218 60 25 eller epost per.edstrom@svenskakyrkan.se

 

Juniorer i Heda Församlingshem tisdagar 15.00-17.00

För barn i årskurs 3-5. Uteaktiviteter där vi lär oss använda kniv, yxa och att elda.

Ledare: Mia Sundbäck-Fransson och Christian Lagerlöf

Musikfritids på onsdagar i Ödeshögs församlingshem 14.30-16.15

med barnkörerna Notmumsarna (5-7 år) och Notknäckarna (klass 2-5)

Elisabeth Ramstrand, kantor kommer att ha körerna och Per Edström, pedagog och Mia Sundbäck-Fransson ansvarar för aktiviteterna

Vi hämtar på förskola/skola kl 14.15 och vid behov följer vi barnen tillbaka till fritids.

Mellanmål serveras under eftermiddagen.

miniorer i heda församlingshem torsdagar 13.00-15.00

För barn i förskoleklass - årskurs 2. Uteaktiviteter där vi lär oss använda kniv, yxa och att elda.

Ledare: Mia Sundbäck-Fransson och Christian Lagerlöf

seniorer i heda församlingshem torsdagar 16.00-18.00

För dig som börjar årskurs 6 under våren och uppåt

Här har vi lite uteaktiviteter men också spel, matlagning med mera.

Ledare: Mia Sundbäck-Fransson och Christian Lagerlöf