Foto: Anna Hillar

ALLTING BÖRJAR MED EN LÄNGTAN

Längtar Du efter att få samtala om livet och tron tillsammans med andra? Då kan Katekumenatet - en vuxen väg till tro - vara något för dig!

Katekumenatet - livsfrågor och tro i en samtalsgrupp

Är du nyfiken på eller söker en tro?
Vill du samtala om och utforska vilka andliga upptäckter som kan göras inom kyrkan?
Då kan Katekumenatet vara något för dig!

Var finns det platser i vårt samhälle där vi öppet kan samtala om existentiella frågor? Vad gör du av en andlig längtan eller en speciell upplevelse som du inte kan sätta ord på? Och vart tar du vägen om du som vuxen skulle vilja uppdatera din konfirmationstid?

 

HUR DET GÅR TILL?

Vi är en mindre grupp, 4-6 personer, som träffas under ett läsår med början i september. Vi träffas varannan vecka på kvällstid eller förmiddagstid.
I gruppen delar vi varandras livsberättelser och ställer våra frågor om livet, tron och Gud.
Ingen fråga är för liten eller för stor.
Till vår hjälp finns en ledare som hjälper oss att organisera kvällen. Sedan har vi stöttning av en präst som kommer vissa kvällar och förklarar våra
teologiska frågor.

SAMTALA OM LIVETS OCH TRONS FRÅGAR

När gruppen startar ägnar vi de första gångerna åt att lyssna på varandras livsberättelser. De är viktiga för att vi ska bli en trygg grupp där vi förstår varandra. Gruppen har tystnadsplikt och för inte något vidare. När vi berättat och lyssnat är vi också beredda att dela med oss, av våra frågor om och till Gud.

 

VANDRING LÄNGS VÄGEN

Under vår vandring tillsammans firas också gudstjänster som markerar milstolpar på deltagarnas väg. Är du inte är döpt eller konfirmerad när du går in i katekumenatet, finns det möjlighet för den som så önskar att göra det under påskhelgen.

 

VÄGEN VIDARE

När läsåret gått skingras gruppen. Då kan du bli medvandrare till en katekumen efterföljande år. Men du vet inte vad som visar sig under resan. Att finna detta är katekumenatets utmaningar. Det är en spännande, hisnande och ibland en känslosam resa. Välkommen att vara med du också…

 

Vuxen väg till tro

Man måste inte tro,
men med nyfikenhet
och en vilja att dela sina tankar
och frågor med andra
är en bra utgångspunkt.
Här skapar vi en samtalsplats
där vi tillsammans kan tala öppet om
andlig längtan och existentiella frågor

 

I Höst startar vi två grupper
som träffas varannan vecka.
Start v.37

Tisdag kväll 18.30–20.30 (8sept)

sara.holmstrom@svenskakyrkan.se
Onsdag förmiddag 9.30–11.30(9sept)

anna.hillar@svenskakyrkan.se

marie.widblom@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/katekumenat

Marie Widblom

Marie Widblom

Folkungabygdens pastorat

Skänninge

Mer om Marie Widblom

Församlingsvärd Skänninge

Anna Hillar

Anna Hillar

Folkungabygdens pastorat

Mer om Anna Hillar

Assisten, Väderstad och Skänninge

Sara Holmström

Sara Holmström

Folkungabygdens pastorat

Skänninge, Fritids- och ungdomsledare

Mer om Sara Holmström

Skänninge, Mjölby

Anna-Karin Horner

Anna-Karin Horner

Folkungabygdens pastorat

Präst, Skänninge

Mer om Anna-Karin Horner

Skänninge

Maria Löfgren

Maria Löfgren

Folkungabygdens pastorat

Skänninge, Väderstad, Präst, Församlingsherde

Mer om Maria Löfgren

Församlingsherde Skänninge/Väderstad