Foto: Kristina Strand Larsson /Ikon

Personuppgifter • Dataskyddsförordningen (GDPR)

Den 25 maj 2018 träder den nya Dataskyddsförordningen i kraft. Förordningen syftar till att stärka skyddet för den enskilda individen vid behandling av personuppgifter. Nedan kan du läsa om hur personuppgifter behandlas inom Svenska kyrkan och Begravningsverksamheten.

Vad är en personuppgift?
En personuppgift är all slags information som direkt eller indirekt kan kopplas till en fysisk person. Exempel på personuppgifter är personnummer, namn, adress och telefonnummer men även andra uppgifter, såsom bilder där en person kan identifieras, e-postadress och IP-nummer.

Vad är behandling av personuppgifter?
Med behandling menas allt vi gör med personuppgifter, som till exempel samla in, registrera, lagra, radera eller sprida dem vidare. 

Dataskyddsombud

Dataskyddsombud för Folkungabygdens pastorat är

Erika Malmberg/Intechrity:
Tel: 072-549 64 34
E-post: erika.malmberg@intechrity.se

dataskyddsombud Folkungabygdens pastorat

Erika Malmberg/Intechrity
Tel: 072-549 64 34
E-post: erika.malmberg@intechrity.se