Umeå universitets campusområde

Kyrkan på campus

Kom till oss och prata om det som berör dig, oavsett livsåskådning, delta i Mässa & lunch, meditation, Matlag för klimaträttvisa eller kom förbi och sitt ner och andas en stund. Kyrkan på campus är tillgänglig för alla vid universitetet, både studenter och personal.