Foto: Petra Graeff

Vi finns här för dig!

Kontakta oss gärna.

I en tid som genomsyras av oro, ovisshet och känsla av maktlöshet vill kyrkan vara ett stöd. Vi kan inte träffas för att prata, men samtal kan ske via telefon. Är du i behov av att prata med någon?
Kontakta oss gärna.
Alla samtal är viktiga.

Kyrkan  Tel: 954-604-0605                 
Ordförande Kyrkorådet: Gerd Persson Tel: 954-415-5235
Koordinator/ Pedagog: Petra Graeff Tel: 954-647-9035