Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Kontakt

Svenska kyrkan i Florida Besöks- och postadress: 2950 Flamingo Road, Davie, FL33330 Florida Telefon: +1(954)6040605 E-post till Svenska kyrkan i Florida

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

"Leva vidare" - sorgegrupp

Har du mist någon? Kanske är det då fint att få möta andra som delar samma erfarenhet? Vi välkomnar dig till en sorgegrupp, i samarbete med Norska kyrkan,.

Har du mist någon? Kanske är det då fint att få möta andra som delar samma erfarenhet? Denna vår startar vi, i samarbete med Norska kyrkan, en sorgegrupp.

I sorgegruppen ges det möjlighet att prata om glädje, sorg och smärta. Här kan jag möta andra som upplever sin situation på liknande sätt som min egen.

Vi kommer att samlas vid sex tillfällen under våren där vi samtalar om det som föregick döden, det som hände i samband med dödsfallet och det som sker efter med oss. Det finns endast en väg ur sorgen och den heter sorg!

Tystnadsplikt är en självklarhet för alla som deltar i gruppen.

Frågor och anmälan till Diakon Susanne Franzén, somnås på e-post, Susanne Franzén,  eller till Sjömanspräst Hanne-Marie I Frostlid, hmp@sjomannskirken.no