Kyrkliga handlingar

Dop, konfirmation, vigsel och begravning i Florida.

Svenska kyrkan i Florida erbjuder, precis som våra församlingar hemma i Sverige, möjlighet till dop, konfirmation, vigsel och begravning enligt Svenska kyrkans ordning. Dessa gudstjänster hålls normalt på svenska, men kan också, om så önskas, hållas kombinerat på svenska och engelska.