Foto: Unsplash

Sommarveckan i Kinneved 14-20 augusti

Välkommen till en händelserik vecka med många tillfällen till att uppleva, fika och umgås. I samband med programpunkterna i församlingshemmet går det även att se utställningen ”Högtider”.

PROGRAM

Måndag 14 augusti kl 19
Allsång med Christina Otterdahl och Anja Ekblom. Därefter fika i församlingshemmet.
Plats: Kinneveds kyrka.

Tisdag 15 augusti kl 19
Att bemöta andra och sig själv - föredrag med efterföljande samtal och fika med Aleforsstiftelsens behandlingschef Romana Powidzka Casserblad.
Plats: Kinneveds församlingshem.

Onsdag 16 augusti kl 14
Mats Löwing från Tidaholm kåserar. Därefter fika.
Plats: Kinneveds församlingshem.

Torsdag 17 augusti kl 19
Reportage från vardagen - ett föredrag av bildjournalisten och socionomen Filip Powidzki Casserblad. Därefter fika.
Plats: Kinneveds församlingshem.

Fredag 18 augusti kl 19
Familjekväll med quiz under ledning av Matilda och Simon Wardin. Korvgrillning under kvällen.
Plats: Kinneveds församlingshem.

Lördag 19 augusti kl 14
Kyrkogårdsvandring med Kinneveds hembygdsförening.
Medtag egen fikakorg.
Plats: Kinneveds kyrkogård.

Söndag 20 augusti kl 15
Allsångsgudstjänst: Mikael Powidzki Casserblad och Christina Behre Fransson. Efter gudstjänsten bjuds det på tårtbuffé i församlingshemmet.
Plats: Kinneveds kyrka.