Meny

Coronaviruset och Svenska kyrkan

Svenska kyrkan anpassar sin verksamhet efter myndigheternas rekommendationer som rör coronaviruset.

Var rädda om varandra

För att skydda människor i riskgrupperna och inte överbelasta sjukvården uppmanar myndigheterna personer i allmänhet och de över 70 år i synnerhet att begränsa sina sociala kontakter. Därför har Floby pastorat tillsvidare ställt in all verksamhet för vuxna och äldre i enlighet med rådande direktiv, samtidigt som vi har skapat nya diakonala tjänster (hjälp med handling samt samtalsstöd via telefon). Så länge som grundskolan håller öppet fortsätter pastoratets barn- och konfirmandgrupper att träffas (dock inte Stor och liten-grupperna).

Med undantag för dop-, vigsel- och begravningsgudstjänter med max 50 deltagare firar vi tillsvidare inte gudstjänst inne i kyrkorna. Istället arrangerar vi varje söndag enkla pilgrimsgudstjänster på fasta tider i församlingarna. Med hänsyn till dig själv och andra ber vi dig stanna hemma om du inte har varit frisk och symptomfri de senaste två dagarna. Du kan läsa mer om öppna kyrkor i pastoratet HÄR.

Har du frågor eller känner dig orolig?

Du som vill prata med någon är också välkommen att ringa till en präst, musiker eller ideell medarbetare i pastoratet. Du hittar telefonnumren HÄR.

På Svenska kyrkans nationella sida med information om det nya coronaviruset och Svenska kyrkans verksamhet finns mer att läsa. Du hittar den sidan på www.svenskakyrkan.se/corona

Om du är sjuk ska du vända dig till sjukvården via 1177 (extern länk) och följa de anvisningar du får. 

Om du har frågor om coronaviruset kan du läsa på Krisinformation.se Där finns länkar till olika myndigheters information. Du kan även ringa det nationella informationsnumret 113 13 (extern länk) om du har frågor. All information som 113 13 lämnar ut är verifierad av Folkhälsomyndigheten eller annan ansvarig myndighet. Tjänsten är tillgänglig dygnet runt under årets alla dagar.

 

Be för mig vid nästa gudstjänst

Varje gudstjänst ber vi till Gud. Om du vill så ber vi gärna för dig.
Kom ihåg att markera om du vill vara anonym.