Foto: Magnus Aronson /Ikon

Flexibla kyrkorum

Dop, konfirmation, vigsel och begravning. Men också vanliga gudstjänster, meditation, öppen förskola, seniorträffar, soppluncher, körsång, kaffe och konsert. Vilka förväntningar finns på kyrkorummet i dag och hur kommer det att användas om 50 år? I den digitala utställningen Flexibla kyrkorum visar vi exempel från olika delar av landet, på hur kyrkorummet kan inrymma mer än bara ett rum.

Våra kyrkor har uppförts i olika tider och utifrån olika förutsättningar. I kyrkorummen har vi firat gudstjänst, sjungit och bett, men också upplevt stark glädje eller stor sorg. Genom åren har användningen av kyrkorummen och förväntningarna på dem förändrats i takt med nya behov.

I en framtid med färre medlemmar kommer Svenska kyrkan att behöva arbeta mer kostnadseffektivt, inte minst med hanteringen av fastigheter. Samtidigt kvarstår ansvaret att bevara, använda och utveckla det kyrkliga kulturarvet, och att göra det tillgängligt för alla. Att fira gudstjänst och bjuda in till många andra typer av sammankomster i kyrkorummen bidrar till att öka hela samhällets tillgång till det kyrkliga kulturarvet i enlighet med det ansvaret. Och för att lyckas med den ekvationen kan vi ibland behöva tänka om – och nytt.

Ärkebiskop Antje Jackelén och Svenska kyrkans generalsekreterare Helén Ottosson Lovén skriver i rapporten Mötesplatser i tiden:

”Den utveckling vi går till mötes innebär sannolikt att vi i än större utsträckning måste kunna hantera förändring. Den historiska erfarenheten säger oss att det är möjligt och att förändring också bidrar till att aktualisera kulturarvet för sin tid och dess behov. Kulturarv är till sitt väsen dynamiskt, något som anförtrotts oss för att främjas och förnyas.”

Den digitala utställningen Flexibla kyrkorum visar ett litet urval av de kyrkor i Sverige som på något sätt har genomgått en förändring för att stödja en mer varierad användning av kyrkorummen. Vilka var behoven av förändring? Vad genomfördes? Hur blev det och hur har människor reagerat?

Med dessa exempel vill vi visa vad ett flexibelt kyrkorum kan vara och hur behoven kan skilja sig åt, men också hur ett och samma behov kan lösas på flera olika sätt. Kyrkorna som visas i denna utställning är bara en liten del av alla de kyrkor som på något sätt har anpassats för att svara mot nya förväntningar. De lyfts här utan anspråk på vad som är rätt eller fel, bra eller bäst. Syftet är att inspirera till kreativitet och eftertänksamhet kring hur framtidens kyrkorum kan se ut och användas.

INFÖR FÖRÄNDRINGAR I KYRKORUMMET BÖR FÖRSAMLINGEN:

-Kontakta länsstyrelsen och kommunen för att se vilka tillstånd som krävs.

-Kontakta stiftet för rådgivning och stöd.

Läs mer om Svenska kyrkans pågående fastighetsöversyn

Svenska kyrkan gör just nu en omfattande översyn av sitt fastighetsinnehav, och skapar nya modeller för uppgiften att förvalta fastigheter och det gemensamma kulturarvet. Läs mer om arbetet på sidan Gemensamt ansvar för fastigheter, kyrkor och ekonomi.