Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Reportage

från utflykter m.m

Resan
En tack- och uppmuntransresa bjöds församlingens frivilliga medarbetare
på tisdagen den 22 augusti 2017.

Klockan nio på tisdagsmorgonen lämnade en inhyrd buss Flen med
en massa glada och förväntansfulla människor.
Färden gick till församlingshemmet i Sparreholm. Här väntade
förväntansfulla på att få följa med. Alla tillhör de det gäng av
engagerade och driftiga, som håller svenska kyrkan levande med
praktiskt och diakonalt arbete. Det är soppträffar och vägkyrkor etc.
som de tagit på sin lott att driva till stor glädje för ensamma människor
i samhället. Genom träffar av olika slag och soppluncher får de
möjlighet att möta andra, utbyta kunskaper och få del av nyheter.
Men först och främst slipper man vara ensam en stund.

Färden gick till St: Botvids kyrka i Oxelösund. Varför man valt just den
kyrkan kommer sig av att den har en alldeles speciell arkitektur.
Den liknar en fyr, byggd på klippan och synlig vida omkring, till lands
och till sjöss och från luften.

En fyr ska visa vägen och varna för faror. Den visar var man är och hur
kursen ska läggas ut. Precis så är kyrkans uppgift, att vara vägvisare
och ständigt påminna om Guds goda avsikt med oss. Att visa på den
väg till det goda livet, som öppnats genom Jesus Kristus.

Kyrkan står och liksom pekar upp mot himlen, precis som 11-tals
missionären Botvid själv där han står mitt i en grupp människor och
pekar upp mot himlen.                      

Ur kyrkobeskrivningen kan vi läsa:
Det äkta dagsljuset är viktigt för S:t Botvids kyrka. Fönstren och ljuskupolen
i taket är stora rena ytor.

”Gud är ljus” säger aposteln Johannes (1 Joh.1:5).

Ett slutet rum, men ändå öppet för omvärlden. Detta är också kyrkans
uppgift: inte att i avskildhet vända ryggen åt samhället och omvärlden,
utan att ta med sig världen i sin bön till Gud.

Det fanns ingen guide att tillgå, men väl en ljudinspelning med en
beskrivning av kyrkan. Och det räckte långt.

Så gick färden vidare till stiftsgården Stjärnholm. Efter lunchbönen bjöds
det på lunch. Vi njöt av den kulinariska upplevelsen. Hembakat bröd,
mängder med grönsaker och en väl tillagad torskfilé.

Naturligtvis gavs det till fälle till att få uppleva skulpturerna i parken. Skulpturparken runt Stjärnholm bjuder på spännande och tankeväckande konstupplevelser. Ett 30-tal skulpturer speglar tro, hopp och kärlek.
Parken vill bidra till en dialog mellan konsten och kyrkan, står det i en broschyr.

Särskild uppmärksamhet får nog konstverket Man är, som är utförd av
Anja Persson och Tomas Boström 1999. Själv tilltalas jag kanske mest av
skulpturen FRED.NU, gjord i marmor.

Det var ett glatt och nöjt gäng, som senare skildes åt efter hemkomsten
till Sparreholm och Flen.

                                                                      Nils Erik Jacobsson