Två kvinnor vandrar på en landsväg.
Foto: Johannes Frandsen /Ikon

Pilgrimsvandringar

Nyhet Ändrad

Vi vandrar, ber och sjunger. Välkommen!

Under året kommer vi träffas några gånger för att vandra tillsammans.

 

Söndagen den 18 september kl 15:00

Söndagen den 9 oktober kl 15:00

 

Vi träffas utanför Hyltinge kyrka.

Vi har en pilgrimsbok med oss - sjunger, ber och vandrar i tystnad.

Välkommen!