Öppen barnverksamhet

Inställt tills vidare, se info nedan!

Öppna förskolan

Folkhälsomyndigheten har fattat beslut om skärpta allmänna råd i Uppsala län. Därför stänger vi tillfälligt ner våra verksamheter med fysisk kontakt tom tisdag 3 november.

Förrättningar, såsom dop, vigsel och begravning, och gudstjänster omfattas INTE av nedstängningen.

Karl Magnus Hansson, vik kyrkoherde

I Kyrkans hus är det öppen barnverksamhet på tisdagar
mellan kl 9.00 och kl 12.00.
Det finns tid för lek, sång, fika och trevliga samtal.
Alla barn och vuxna är välkomna!

För mer information kontakta Susann Hellstrand på 0171-916 64.