Församlingsbladet

Publ Solfjäder

Fjärdhundra församlingsblad utkommer 4 gånger per år. Här nedan kan du klicka på och läsa det senaste samt även se tidigare nummer. Bland mycket annat hittar du också gudstjänstplaneringen för de kommande månaderna. 

Kontakta gärna pastorsexpeditionen om du skulle vilja ha ett pappersexemplar till dig själv eller till någon av dina vänner eller släktingar. 

Trevlig läsning!

Församlingsbladet september 2020

Församlingsbladet juni 2020

Församlingsbladet mars 2020

Församlingsbladet december 2019

 

E-post till Fjärdhundra församling