Foto: Alex Giacomini /Ikon

Ungdomsgrupp

"...när ungdomar bär på en tro kan stora saker hända i världen..."

”Livet är ett äventyr!”

Från och med åk 7 kan du vara med i ungdomsgruppen i Svenska kyrkan i Fjälkinge. 

Ett hjärta av uppspolad tång i sanden.
Foto: Johannes Frandsen /Ikon

Vi ses i Fjälkinge församlingshem och hittar på roliga aktiviteter som fördjupar och utmanar vår tro och tankeverksamhet. Men framförallt har vi kul tillsammans! 

Välkomna! 

Vid frågor kontakta vår församlingspedagog Niklas 0703-973446 eller niklas.gannby@svenskakyrkan.se