Foto: Martin Lindeberg

Biskopsvisitation

23-28 april 2019

I april visiterar biskop Johan Tyrberg, Villands och Gärds kontrakt, dvs. församlingarna i Bromölla och Kristianstad kommuner. Under en vecka träffar biskopen församlingsbor, förtroendevalda och medarbetare för att fira gudstjänster och föra samtal om vad det är att vara kyrka idag.

Värmt välkomna att delta på de här möten!