Uthyrning av våra församlingshem

Våra församlingshem kan hyras av både föreningar och av privata personer för fest i samband med förrättningar eller familjehögtider.

Uthyrning av lokaler i Fjälkinge pastorat

Fjälkinge församlingshem (max 80 personer)   Ingen uthyrning i dagsläget    Farmarevägen 1A, Fjälkinge.                                           

 

Nymö församlingshem (max 80 personer)       Ingen uthyrning i dagsläget      Möllehusvägen 247, Fjälkinge.                                       

 

Kiaby församlingshem (max 100 personer)     1300:-/dag                              Barumsvägen 8, Fjälkinge.                                  Lilla salen 600:-/dag                        

 

Viby församlinsghem (max 130 personer)      1300:-/dag                                          Almgrens väg 18, Kristianstad.                          Lilla salen 600:-/dag                                                                                                                                                                       

Rinkaby församlingshem (max 100 personer) 1300:-/dag

Eva Waldemarssons väg 5, Rinkaby.                                            

 

  • Minnesstunder debiteras enligt ovan.
  • Dopkalas i samband med dopgudstjäsnt i våra församlingskyrkor för församlingsmedlemmar i Fjälkinge pastorat är kostnadsfritt.
  • Vill man hyra dukar kostar det 100:-/st.
  • Om det inte är städat enligt instruktioner tas en avgift ut på 1000:-

Priserna gäller från den 3 mars 2020.