Knäppta händer med grönmålade naglar.
Foto: Kristin Lidell/Ikon

Fira en enkel gudstjänst hemma

Om du inte kan eller vill fira gudstjänst i kyrkan, kan du fira en gudstjänst hemma. Du kan se en gudstjänst på TV eller på webben, eller följa denna ordning.

I en vanlig gudstjänst brukar vi läsa ur Bibeln, lyssna på prästens predikan, sjunga, be och ta emot välsignelsen. Låt oss göra det hemma, ensamma eller tillsammans med någon därhemma. 

Tänd ett ljus och låt det bli stilla.

Läs en bibeltext

Läs kommande helgdags bibeltexter. Du kan läsa alla texterna, eller stanna upp inför en av dem, till exempel evangelietexten.

Sjung med i en psalm

Lyssna eller sjung med! För att kunna lyssna på psalmerna behöver du själv ha ett konto i Spotify. Men du kan också söka efter psalmen på nätet. 

1a advent, psalm 103, Bereden väg   

2a advent, psalm 39, Jesus från Nasaret   

3e advent, psalm 109, Det susar genom livets strid 

4e advent, psalm 480, Var hälsad Herrens moder 

Juldagen, psalm 119, Var hälsad, sköna morgonstund 

Söndagen efter jul, psalm 744, Barn och stjärnor 

Nyårsdagen, psalm 285, Det finns djup i Herrens godhet 

Söndagen efter nyår, psalm 42, Se, Jesus är ett tröstrikt namn  

Trettondedag jul, psalm 134, Gläns över sjö och strand

Fösta söndagen efter trettondedagen, psalm 386, Upp ur vilda, djupa vatten 

Andra söndagen efter trettondedagen, psalm 246, Här en källa rinner 

Tredje söndagen efter trettondedagen, psalm 248 Tryggare kan ingen vara 

Fjärde söndagen efter trettondedagen, psalm 767, Möt mig nu som den jag är 

Femte söndagen efter trettondedagen, psalm 89,Se jag vill bära ditt budskap herre 

Sjätte söndagen efter trettondedagen, psalm 39, Jesus från Nasaret

Septuagesima, psalm 291, Sänd av himlens sol en strimma  

Fastlagssöndagen, psalm 94, Du som av kärlek varm 

Askonsdagen, psalm 38, För att du inte tog det gudomliga 

Första söndagen i fastan, psalm 442, Han gick den svåra vägen 

Andra söndagen i fastan, psalm 45, Jesus för världen 

Tredje söndagen i fastan, psalm 442, Han gick den svåra vägen 

Midfastosöndagen, psalm 298, Gud, ditt folk är vandringsfolket 

Fjärde söndagen i fastan, psalm 298, Gud, ditt folk är vandringsfolket 

Femte söndagen i fastan, psalm 45, Jesus för världen 

Palmsöndagen, psalm 45, Jesus för världen 

Skärtorsdagen, psalm 74, Du som gick före oss 

Långfredagen, psalm 140, Du bar ditt kors 

Påsknatten, psalm 153, Livet vann, dess namn är Jesus 

Påskdagen, psalm 154, Dina händer är fulla av blommor 

Annandag påsk psalm 147, Upp min tunga 

Andra söndagen i påsktiden, psalm 469, Han lever! O min ande känn 

Tredje söndagen i påsktiden, psalm 768, Du omsluter mig 

Fjärde söndagen i påsktiden, psalm 153, Livet vann dess namn är Jesus 

Femte söndagen i påsktiden, psalm 254, Löftena kunna ej svika 

Bönsöndagen, psalm 20, Helige Fader, kom var oss nära 

Kristi himmelsfärds dag, psalm 199, Den blomstertid nu kommer 

Söndagen före pingst, psalm 75, När vi delar det bröd 

Pingstdagen, psalm 646, Grip du mig, helige Ande 

Heliga trefaldighets dag, psalm 1, Gud vi lovar dig 

Första söndagen efter trefaldighet, psalm 386, Upp ur vilda, djupa vatten 

Andra söndagen efter trefaldighet, psalm 303, Det finns en väg 

Tredje söndagen efter trefaldighet, psalm 231, Oändlig nåd 

Fjärde söndagen efter trefaldighet, psalm 756, Bara i dig 

Apostladagen, psalm 768, Du omsluter mig 

Sjätte söndagen efter trefaldighet, psalm 275, Led, milda ljus 

Kristi förklarings dag, psalm 165, Vår blick mot helga berget går 

Åttonde söndagen efter trefaldighet, psalm 522, I Guds tystnad får jag vara 

Nionde söndagen efter trefaldighet, psalm 285, Det finns djup i Herrens godhet 

Tionde söndagen efter trefaldighet, psalm 730, Må din väg gå dig till mötes 

Elfte söndagen efter trefaldighet, psalm 289 Guds kärlek är som stranden 

Tolfte söndagen efter trefaldighet, psalm 90, Blott i det öppna 

Trettonde söndagen efter trefaldighet, psalm 291, Sänd av himlens sol en strimma 

Fjortonde söndagen efter trefaldighet, psalm 61, Lågorna är många 

Femtonde söndagen efter trefaldighet, psalm 248, Tryggare kan ingen vara 

Sextonde söndagen i trefaldighet, psalm 798 Som liljan på sin äng 

Sjuttonde söndagen efter trefaldighet, psalm 287, Guds värld är en skimrande gåva 

Artonde söndagen efter trefaldighet, psalm Visa mig herre din väg 656 

Nittonde söndagen efter trefaldighet, psalm 254 Löftena kunna ej svika 

Tjugonde söndagen efter trefaldighet, psalm 730, Må din väg gå dig till mötes 

Tjugoförsta söndagen efter trefaldighet, psalm 398, Vi reser ett tecken 

Tjugoandra söndagen efter trefaldighet, psalm 231, Oändlig nåd 

Tjugotredje söndagen efter trefaldighet, psalm 303 det finns en väg till himmelen 

Tjugofjärde söndagen efter trefaldighet, psalm 287, Guds värld är en skimrande gåva 

Söndagen före domsöndagen psalm 285, Det finns djup i Herrens godhet 

Domsöndagen, psalm 323, De komma från öst och väst 

Söndagar som alltid ingår i kyrkoåret, men som växlar plats

Kyndelsmässodagen, psalm 744, Barn och stjärnor 

Jungfru Marie bebådelsedag, psalm 480, Var hälsad Herrens moder 

Midsommardagen, psalm 200, I denna ljuva sommartid 

Den helige Johannes döparens dag, psalm 202, De blomster som i marken bor 

Den helige Mikaels dag, psalm 333, Änglarna sjunger 

Tacksägelsedagen, psalm 680, Sjung lovsång alla länder 

Alla helgons dag, psalm 321 det dukas i himlarnas rike ett bord 

Söndagen efter alla helgons dag/Alla själars dag, psalm 798, Som liljan på sin äng

Herrens bön

Tillsammans med kristna i alla tider ber vi Herrens bön.

Vår Fader, du som är i himlen.
Låt ditt namn bli helgat.
Låt ditt rike komma.
Låt din vilja ske, på jorden så som i himlen.
Ge oss idag det bröd vi behöver.
Och förlåt oss våra skulder,
liksom vi har förlåtit dem som står i skuld till oss.
Och utsätt oss inte för prövning,
utan rädda oss från det onda.
Ditt är riket,
din är makten och äran,
i evighet.
Amen.

Välsignelsen

Andakten avslutas med välsignelsen.

Herren välsignar oss och beskyddar  oss
Herren låter sitt ansikte lysa mot oss och visar oss nåd. 
Herren vänder sitt ansikte till oss och ger oss sin fred. 
I Faderns och Sonens och den heliga Andens namn.
Amen.

Kyrkkaffe och kollekt, om du vill

Drick en kopp kyrkkaffe, om du har lust till det och känn att du är en del av ett stort sammanhang, mycket större än vad du kanske kan känna just nu!

Vill du lämna en kollekt, så är varje bidrag till Act Svenska kyrkan välkommet!
Swish: 9001223
Plusgiro: 90 01 22-3
Bankgiro: 900 1223 

Två kvinnor sjunger och dansar utomhus med fyra barn. En klarblå fin himmel.

Ge en gåva

Tillsammans kämpar vi för att människor ska kunna leva värdiga liv, inte enbart överleva. Genom din gåva är du delaktig i både livräddande insatser vid katastrofer och i att skapa förutsättningar för en mer rättvis framtid - för alla. Din gåva räddar liv!

Gudstjänster på tv och i radio

Varje söndag under året sänder SVT en gudstjänst från någon av landets alla kyrkor. Sveriges radio sänder programmet Gudstjänsten. De sänder varje söndag från en kyrka i Sverige. De sänder även gudstjänster som innehåller religionsmöten. 

Gudstjänster på SVTplay

Gudstjänster på sr.se

Kyrkan kommer hem till dig – i din mobil, surflatta eller dator

Om du har en smart telefon, surfplatta eller dator, så kan kyrkan komma hem till dig, med präst och allt. För på internet finns både andakter och gudstjänster.

En person sitter i en soffa med sin dator i knät och följer en digital gudstjänst.

Digitala gudstjänster och evenemang

Många församlingar sänder gudstjänster och andra evenemang på webben. I vår gemensamma kalender hittar du sändningarna. Du kan också se eller höra en del av våra gudstjänster via SVT eller Sveriges radio.