Knäppta händer med grönmålade naglar.
Foto: Kristin Lidell/Ikon

Fira en enkel gudstjänst hemma

Om du inte kan eller vill fira gudstjänst i kyrkan, kan du fira en gudstjänst hemma. Det blir inte samma sak, men det blir bra. Du kan se en tv- eller webbsänd gudstjänst, eller följa denna ordning.

I en vanlig gudstjänst brukar vi läsa ur Bibeln, lyssna på prästens predikan, sjunga, be och ta emot välsignelsen. Låt oss göra det hemma, ensamma eller tillsammans med någon därhemma. 

Tänd ett ljus och låt det bli stilla.

Läs en bibeltext

Läs kommande helgdags bibeltexter. Du kan läsa alla texterna, eller stanna upp inför en av dem. Här väljer vi evangelietexten för 19 september, sextonde söndagen efter trefaldighet:

Johannesevangeliet kapitel 11, vers 28-44:

Sedan gick hon hem och kallade på sin syster Maria och viskade: ”Mästaren är här och kallar på dig.”
När Maria hörde det steg hon strax upp och gick för att möta honom.
Men Jesus hade ännu inte kommit in i byn utan var kvar där Marta hade träffat honom.
Judarna som var hemma hos Maria för att trösta henne såg att hon hastigt reste sig och gick ut, och de följde efter i tron att hon gick till graven för att gråta där.
När Maria nu kom dit där Jesus var och fick se honom kastade hon sig för hans fötter och sade: ”Herre, om du hade varit här hade min bror inte dött.”
När Jesus såg hur hon grät och hur judarna som hade följt med henne också grät blev han upprörd och skakad i sitt innersta,
och han frågade: ”Var har ni lagt honom?” De sade: ”Herre, kom och se.”
Jesus föll i gråt.
Då sade judarna: ”Se, hur mycket han höll av honom.”
Men några av dem sade: ”Kunde inte han som öppnade ögonen på den blinde ha gjort så att Lasaros inte behövt dö?”
Jesus blev åter upprörd och gick till graven. Det var en klipphåla med en sten för öppningen.
Jesus sade: ”Ta bort stenen.” Den dödes syster Marta sade då: ”Herre, han luktar redan, det har ju gått fyra dagar.”
Jesus sade till henne: ”Har jag inte sagt dig att om du tror, skall du få se Guds härlighet?”
De tog bort stenen, och Jesus lyfte blicken mot himlen och sade: ”Fader, jag tackar dig för att du har hört mig.
Själv visste jag att du alltid hör mig, men jag säger detta med tanke på alla dem som står här, för att de skall tro på att du har sänt mig.”
Sedan ropade han med hög röst: ”Lasaros, kom ut.”
Och den döde kom ut med armar och ben inlindade i bindlar och med ansiktet täckt av en duk. Jesus sade åt dem: ”Gör honom fri och låt honom gå.”

Sjung med i en psalm

Lyssna eller sjung med! För att kunna lyssna på hela psalmen på Spotify, behöver du själv ha ett konto i Spotify. Men du kan också söka efter psalmen på nätet. Den här veckan har vi valt psalm 798, Som liljan på sin äng.

Herrens bön

Tillsammans med kristna i alla tider ber vi Herrens bön.

Vår Fader, du som är i himlen.
Låt ditt namn bli helgat.
Låt ditt rike komma.
Låt din vilja ske, på jorden så som i himlen.
Ge oss idag det bröd vi behöver.
Och förlåt oss våra skulder,
liksom vi har förlåtit dem som står i skuld till oss.
Och utsätt oss inte för prövning,
utan rädda oss från det onda.
Ditt är riket,
din är makten och äran,
i evighet.
Amen.

Välsignelsen

Andakten avslutas med välsignelsen.

Herren välsignar oss och beskyddar  oss
Herren låter sitt ansikte lysa mot oss och visar oss nåd. 
Herren vänder sitt ansikte till oss och ger oss sin fred. 
I Faderns och Sonens och den heliga Andens namn.
Amen. 

 

Kyrkkaffe och kollekt, om du vill

Drick en kopp kyrkkaffe, om du har lust till det och känn att du är en del av ett stort sammanhang, mycket större än vad du kanske kan känna just nu!

Vill du lämna en kollekt, så är varje bidrag till Act Svenska kyrkan välkommet!
Swish: 9001223
Plusgiro: 90 01 22-3
Bankgiro: 900 1223 

Kyrkan kommer hem till dig – i din mobil, surflatta eller dator

Om du har en smart telefon, surfplatta eller dator, så kan kyrkan komma hem till dig, med präst och allt. För på internet finns både andakter och gudstjänster.