Knäppta händer med grönmålade naglar.
Foto: Kristin Lidell/Ikon

Fira en enkel gudstjänst hemma

Om du inte kan eller vill fira gudstjänst i kyrkan, kan du fira en gudstjänst hemma. Du kan se en tv- eller webbsänd gudstjänst, eller följa denna ordning.

I en vanlig gudstjänst brukar vi läsa ur Bibeln, lyssna på prästens predikan, sjunga, be och ta emot välsignelsen. Låt oss göra det hemma, ensamma eller tillsammans med någon därhemma. 

Tänd ett ljus och låt det bli stilla.

Läs en bibeltext

Läs kommande helgdags bibeltexter. Du kan läsa alla texterna, eller stanna upp inför en av dem. Här väljer vi evangelietexten för andra söndagen efter trettondedagen:

EVANGELIUM

Johannesevangeliet kapitel 4, vers 5-26

och kom där till en stad som hette Sykar, inte långt från den mark som Jakob gav sin son Josef.
Där fanns Jakobs källa. Jesus, som var trött efter vandringen, satte sig ner vid källan. Det var mitt på dagen.
En samarisk kvinna kom för att hämta vatten. Jesus sade till henne: ”Ge mig något att dricka.”
Lärjungarna hade nämligen gått bort till staden för att köpa mat.
Samariskan sade: ”Hur kan du, som är jude, be mig om vatten? Jag är ju en samarisk kvinna.” (Judarna vill inte ha något med samarierna att göra.)
Jesus svarade henne: ”Om du visste vad Gud har att ge och vem det är som säger till dig: Ge mig något att dricka, då skulle du ha bett honom, och han skulle ha gett dig levande vatten.”
Kvinnan sade: ”Herre, du har inget att hämta upp det med och brunnen är djup. Varifrån tar du då det levande vattnet?
Skulle du vara större än vår fader Jakob som gav oss brunnen och själv drack ur den, liksom hans söner och hans boskap?”
Jesus svarade: ”Den som dricker av det här vattnet blir törstig igen.
Men den som dricker av det vatten jag ger honom blir aldrig mer törstig. Det vatten jag ger blir en källa i honom, med ett flöde som ger evigt liv.”
Kvinnan sade till honom: ”Herre, ge mig det vattnet, så att jag aldrig blir törstig och behöver gå hit efter vatten.”
Jesus sade: ”Gå och hämta din man.”
Kvinnan svarade: ”Jag har ingen man.” Jesus sade: ”Du har rätt när du säger att du inte har någon man.
Fem män har du haft, och den du nu har är inte din man. Där talade du sanning.”
Kvinnan sade: ”Herre, jag ser att du är en profet.
Våra fäder har tillbett Gud på det här berget, men ni säger att platsen där man skall tillbe honom finns i Jerusalem.”
Jesus svarade: ”Tro mig, kvinna, den tid kommer då det varken är på det här berget eller i Jerusalem som ni skall tillbe Fadern.
Ni tillber det som ni inte känner till. Vi tillber det vi känner till, eftersom frälsningen kommer från judarna.
Men den tid kommer, ja, den är redan här, då alla sanna gudstillbedjare skall tillbe Fadern i ande och sanning. Ty så vill Fadern att man skall tillbe honom.
Gud är ande, och de som tillber honom måste tillbe i ande och sanning.”
Kvinnan sade: ”Jag vet att Messias kommer” (alltså den Smorde) ”och när han kommer skall han låta oss veta allt.”
Jesus sade till henne: ”Det är jag, den som talar till dig.”

Sjung med i en psalm

Lyssna eller sjung med! För att kunna lyssna på hela psalmen på Spotify, behöver du själv ha ett konto i Spotify. Men du kan också söka efter psalmen på nätet. Den här veckan har vi valt psalm 246, Här en källa rinner.

Herrens bön

Tillsammans med kristna i alla tider ber vi Herrens bön.

Vår Fader, du som är i himlen.
Låt ditt namn bli helgat.
Låt ditt rike komma.
Låt din vilja ske, på jorden så som i himlen.
Ge oss idag det bröd vi behöver.
Och förlåt oss våra skulder,
liksom vi har förlåtit dem som står i skuld till oss.
Och utsätt oss inte för prövning,
utan rädda oss från det onda.
Ditt är riket,
din är makten och äran,
i evighet.
Amen.

Välsignelsen

Andakten avslutas med välsignelsen.

Herren välsignar oss och beskyddar  oss
Herren låter sitt ansikte lysa mot oss och visar oss nåd. 
Herren vänder sitt ansikte till oss och ger oss sin fred. 
I Faderns och Sonens och den heliga Andens namn.
Amen.

Kyrkkaffe och kollekt, om du vill

Drick en kopp kyrkkaffe, om du har lust till det och känn att du är en del av ett stort sammanhang, mycket större än vad du kanske kan känna just nu!

Vill du lämna en kollekt, så är varje bidrag till Act Svenska kyrkan välkommet!
Swish: 9001223
Plusgiro: 90 01 22-3
Bankgiro: 900 1223 

Kyrkan kommer hem till dig – i din mobil, surflatta eller dator

Om du har en smart telefon, surfplatta eller dator, så kan kyrkan komma hem till dig, med präst och allt. För på internet finns både andakter och gudstjänster.