Knäppta händer med grönmålade naglar.
Foto: Kristin Lidell/Ikon

Fira en enkel gudstjänst hemma

När vi inte kan mötas, kan vi välja att ha en gudstjänst hemma. Det blir inte samma sak, men det blir bra. Vi kan se en tv- eller webbsänd gudstjänst, eller följa denna ordning.

I en vanlig gudstjänst brukar vi läsa ur Bibeln, lyssna på prästens predikan, sjunga, be och ta emot välsignelsen. Låt oss göra det hemma, ensamma eller tillsammans med någon därhemma. 

Tänd ett ljus och låt det bli stilla.

Läs en bibeltext

Läs kommande helgdags bibeltexter.

Du kan läsa alla texterna, eller stanna upp inför en av dem. Här väljer vi evangelietexten för 18 oktober, Nittonde söndag efter trefaldighet:

Markusevangeliet kapitel 2, vers 1-12

Några dagar senare kom han tillbaka till Kafarnaum och det blev känt att han var hemma.
Det samlades så mycket folk att inte ens platsen utanför dörren räckte till längre, och han förkunnade ordet för dem.
Då kom de dit med en lam som bars av fyra män.
Eftersom de inte kunde komma fram till Jesus i trängseln bröt de upp taket ovanför honom och firade ner bädden med den lame genom öppningen.
När Jesus såg deras tro sade han till den lame: ”Mitt barn, dina synder är förlåtna.”
Nu satt där några skriftlärda, och de tänkte för sig själva:
”Hur kan han tala så? Han hädar ju. Vem kan förlåta synder utom Gud?”
Jesus förstod i sin ande vad de tänkte och sade till dem: ”Hur kan ni tänka så i era hjärtan?
Vilket är lättast, att säga till den lame: Dina synder är förlåtna, eller att säga: Stig upp, ta din bädd och gå?
Men för att ni skall veta att Människosonen har makt att förlåta synder här på jorden säger jag dig” — och nu talade han till den lame — ”stig upp, ta din bädd och gå hem.”
Och mannen steg upp, tog genast sin bädd och gick ut i allas åsyn, så att de häpnade och prisade Gud och sade: ”Aldrig har vi sett något sådant!”

Sjung med i en psalm

Lyssna eller sjung med! För att kunna lyssna på hela psalmen på Spotify, behöver du själv ha ett konto i Spotify. Men du kan också söka efter psalmen på nätet. Den här veckan har vi valt psalm 254 i Den svenska psalmboken: Löftena kunna ej svika

Herrens bön

Tillsammans med kristna i alla tider ber vi Herrens bön.

Vår Fader, du som är i himlen.
Låt ditt namn bli helgat.
Låt ditt rike komma.
Låt din vilja ske, på jorden så som i himlen.
Ge oss idag det bröd vi behöver.
Och förlåt oss våra skulder,
liksom vi har förlåtit dem som står i skuld till oss.
Och utsätt oss inte för prövning,
utan rädda oss från det onda.
Ditt är riket,
din är makten och äran,
i evighet.
Amen.

Välsignelsen

Andakten avslutas med välsignelsen.

Herren välsignar oss och beskyddar  oss
Herren låter sitt ansikte lysa mot oss och visar oss nåd. 
Herren vänder sitt ansikte till oss och ger oss sin fred. 
I Faderns och Sonens och den heliga Andens namn.
Amen. 

 

Kyrkkaffe och kollekt, om du vill

Drick en kopp kyrkkaffe, om du har lust till det och känn att du är en del av ett stort sammanhang, mycket större än vad du kanske kan känna just nu!

Vill du lämna en kollekt, så är varje bidrag till Act Svenska kyrkan välkommet!
Swish: 9001223
Plusgiro: 90 01 22-3
Bankgiro: 900 1223 

Kyrkan kommer hem till dig – i din mobil, surflatta eller dator

Om du har en smart telefon, surfplatta eller dator, så kan kyrkan komma hem till dig, med präst och allt. För på internet finns både andakter och gudstjänster.