Ungdom från 13 år

Höstterminen 2024

Tisdagar:

Omsorgsgruppen Solstrålarna i Mariagården
V. 36 17.00-18.30 
Korv med bröd ingår
Kontakt: Anette 
Avgift: Medlem i Svenskakyrkan: Gratis  Icke medlem: 300:-/deltagare