Pågående fastighetsarbeten

Här kan du följa arbeten med våra byggnader.

Aktuella jobb för fastighetsavdelningen
under våren 2024

  • Entré och Café renoveras i Mariagården.
2024-02-14 Mariagården, renovering av Café.