Enkät

Du räknas och det gör din röst också! Sista datum för medverkan är 15 december.

Vi vill vara kyrka tillsammans med dig.

Den här enkäten är till för dig som bor inom Finspångs församling.
Vår förhoppning är att du vill hjälpa oss genom att svara på frågorna.

Syftet är att vi ska få en bättre bild av vad du som församlingsbo
har för förväntningar på vår verksamhet och vad du som besökare
önskar av din kyrka. Detta för att församlingen ska kunna fokusera på rätt
saker inför framtiden och lägga våra resurser där det gör störst nytta.

Efter årsskiftet kommer vi att bjuda in till en presentation av enkätresultaten
Mer info om detta kommer du att hitta i annonsering och på vår hemsida.

Denna undersökning är anonym. Det är viktigt att du svarar utifrån dig själv
genom hela enkäten. Vill du komma i kontakt med oss så hittar du våra kontaktuppgifter i slutet av enkäten.

Denna enkät är frivillig och du kan avsluta den när du vill. Enkäten tar
cirka 15 minuter att genomföra, beroende på hur mycket du väljer att
skriva vid frågor med fritext.

Genom att svara på enkäten kan du vara med att påverka din kyrka!

Till enkäten >>