Meny

Coronaviruset och våra gudstjänster

I Finspångs församling fortsätter vi fira gudstjänst. Platser och form har i vissa fall påverkats av det rådande läget. Under sommaren kommer endast gudstjänst och inga mässor att firas i församlingen. Om du önskar fira nattvard enskilt vänligen kontakta någon av församlingens präster.

Information kring gudstjänstfirandet i församlingen

I Finspångs församling följer vi Folkhälsomyndighetens generella råd och tillämpar dem i vår verksamhet, vilket medför att vissa verksamheter måste anpassas, ställas in eller skjutas på framtiden med anledning av den smittorisk som för närvarande råder. Vi väljer att fokusera på det vi faktiskt kan göra, så som t ex att hålla våra kyrkor öppna och erbjuda möjligheter till möten och samtal samt att fira gudstjänst. Under gudstjänster kan vi vara max 50 personer inklusive personal och kommer tyvärr att stänga dörrarna när maxantalet är nått. Vi kommer under våren inte fira några gudstjänster i Folkströms kyrka, Rejmyre kyrka och Slottskapellet då vi anser att lokalerna är för små nu när smittorisken finns. Däremot kommer flera av våra kyrkor att vara öppna för ljuständning. 

Från och med 1 april är Risinge, Rejmyre, Skedevi, Hällestad och Regna
kyrkor öppna vardagar från 09:00 till 15:00 för ljuständning.

Välkommen!

Matti Peroharju
tf kyrkoherde

Kontakt för personlig nattvard

BISKOP MARTINS BÖN I CORONASMITTANS TID
Gud, du som är nådens och modets Gud, vi ber om din hjälp i den tid då sjukdomen sprider sig över vår värld och vårt land. Vi kommer till dig med rädsla, vilsenhet och bön om kraft, med vår oro för anhöriga och vänner som bor i utsatta områden. Särskilt ber vi för alla människor på flykt, som är i svåra situationer och med alltför litet skydd för kropp och hälsa. Vi ber för alla som arbetar i vården. I nödens tid, låt våra handlingar vara en del av svaret på våra böner.