Rejmyremförsamlingshem
Foto: Johan Tell

Barn och ungdom i Rejmyre

Rejmyre församlingshem fyllt av aktiviteter.

Höstterminen 2022

Måndagar:

Öppen verksamhet v.34-48
För små barn och stora barn med hemmavarande föräldrar.
09:00-12:00 
Fika: Kaffe/te 5:- Saft 2:-
Avgift: Medlem i svenska kyrkan gratis. Icke medlem 300:-/familj/termin.

Kökets hemligheter och Rejmyre barnkör.
Numera samtidigt på måndagar i församlingshemmet, fast i avdelad lokal.
Vi har gemensam presentationsstund och sedan avslutar vi gemensamt, där körbarnen får smaka på lite av det goda som tillagats i köket.
Vill man vara med i både kör och kök får man ta ett par veckor i köket för att sedan återgå till kören. Vi delar också upp barnen efter ålder.
• Måndagar 13.30 – 15.00 De yngre barnen
• Måndagar 15.30 – 17.00 De äldre barnen

Anmälan sker via e-post
roger.hedin@svenskakyrkan.se
Roger Hedin
Mobil/SMS: 076-677 68 84

Lovverksamhet(Höstlovet) för skolbarn 6-12 år, se Hällestadfliken.

 

Foto: Roger Hedin