Meny

Vauvamuskari 3-12 kk/ Babyrytmik 3-12 mån

Aloitus syksyllä, tarkempaa tietoa elokuussa. Börjar på hösten, exaktare tid ges i augusti.

Tiistaisin klo 13.00 Lastenvintillä. Ilmottautumislomake löytyy alempana tällä sivulla 20.7. 2020 lähtien. Kalenterissa ajankohtaiset tiedot mahdollisista muutoksista. Tukholman suomalaisen seurakunnan jäsenille maksuton. (Ruotsin kirkon jäsenet 800 kr, Ruotsin kirkkoon kuulumattomat 1500 kr). Kalenterissa ajankohtaiset tiedot mahdollisista muutoksista. 

Lisätiedot hannele.iivonen@svenskakyrkan.se

Tisdagar 13.00 på Barnvinden. Anmälningslink finns längre ner på den här sidan från och med 20/7 2020. 
Babyrytmiken är avgiftsfri för medlemmar i Finska församlingen (medlemmar i Svenska kyrkan 800 kronor, icke-medlemmar 1500 kronor). I kalendern aktuella uppgifter om eventuella förändringar.

 Mera information hannele.iivonen@svenskakyrkan.se

 

Hannele Iivonen kommer på jobb 17/8 2020 - palaa töihin 17/8 2020