En kvinna och två små barn står tillsammans med en kvinnlig präst vid en dopfunt.
Foto: Eklund

Vauvakirkko / Babykyrka 1.10. kl 14

Kaikki tervetuloa jumalanpalvelukseen missä pienimmät saavat olla keskipisteenä /Alla välkomna med till familjegudstjänst med de små i centrum.

Lauantaina 1.10. klo 14 vietämme lapsille, perheille ja kummeille
suunnattua kaksikielistä jumalanpalvelusta Suomalaisessa kirkossa.
Mukaan kutsumme perheitä, joiden lapset on kastettu viimeisen vuoden
aikana seurakunnassamme. Jumalanpalveluksen yhteydessä nämä lapset saavat oman kaste-enkelin kotiin vietäväksi. Pyydämme ilmoittautumista 26.9 mennessä (osallistujat ja allergiat): ella.jarvinen@svenskakyrkan.se

TERVETULOA!

Lördagen den 1.10. kl 14 firar vi en tvåspråkig gudstjänst för barn,
familjer och faddrar i Finska kyrkan. Vi inbjuder er vars barn har blivit döpt under det senaste året i vår församling. I samband med
gudstjänsten får ni ta hem barnets egen dopängel.
Anmälan senast den 26.9. (antalet deltagare och allergier):
ella.jarvinen@svenskakyrkan.se.

VÄLKOMMEN!