Perhe- ja lapsitoiminta / familje- och barnverksamhet

Ihanaa kesää kaikille! Toiminta alkaa viikko 36. Trevlig sommar! Verksamheten börjar vecka 36.

Muskarit, Avoin esikoulu ja muita perhetapahtumia. Musiklekskola, Öppen förskola och andra familjeevenemang.

AVOIN ESIKOULU 0-5 vuotiaille aikuisen kanssa / ÖPPNA FÖRSKOLAN  för 0-5 åringar med vuxen

Tiistaisin klo 10-12/Tisdagar kl 10-12. Viikko 36-, Från och med vecka 36. Tervetuloa! Välkommen!

 

 

Musiikkileikkikoulut/Musiklekskolor

 

 

 

 

 

Sanotaan, että lapsena oleminen on tärkeämpää kuin se, mitä lapsesta joskus tulee. Lapsella on oikeus olla lapsi ja kasvaa omaan tahtiinsa välittävien akuisten huomassa. 

Vauvamuskari ja avoin esikoulu ovat paikkoja, joissa kasvetaan Jumalan kämmenellä niin pieni kuin suurikin. Näin tie avautuu seurakunnan yhteyteen. Täällä saamme iloita ja surra, hiljentyä ja rentoutua. Meillä on tilaa erilaisille perheille ja erilaisille elämäntilanteille. Tule sellaisena kun olet! 
Musiikki on lahja, jonka Taivaan Isä on meille antanut, siksi musiikilla on keskeinen paikka toiminnassamme. 

Toimimme sekä suomen että ruotsin kielellä ja suomalainen kulttuuriperinne heijastuu vahvasti toiminnassamme. TERVETULOA MUKAAN!

 

--------------------------------------------------------------

Man säger att vara barn är viktigare än det vad barnet kommer att bli. Barn har rätt att vara barn och växa i sin egen takt omgiven av vuxna som bryr sig.

I babyrytmik och öppna förskolan får vi växa i Gud - vår Faders hand – både små och stora. På så sätt öppnas vägen till gemenskapen i församlingen. Tillsammans kan vi glädjas och sörja – finna stillhet och koppla av. Vi har plats för alla slags familjer i alla livssituationer. Kom som du är! Musiken är en gåva, som vi har fått av Gud vår Fader, och därför har musiken en central plats i vår verksamhet.

Vår verksamhet sker både på finska och svenska och det finska kulturarvet är en del av den. VÄLKOMMEN MED!