Kesäkinkerit / Sommarläsförhör

Keskiviikkoisin 15.6.-17.8. klo 13.30-14.00 kirkossa/ Onsdagar 15.6.-17.8. kl 13.30

Käymme keskustellen läpi Martti Lutherin Vähä katekismusta: Käskyt, uskontunnustus, sakramentit ja Isä meidän -rukous. Kirkossa puoli tuntia kerrallaan.

Ei laiskanläksyjä, ulkoa opettelua eikä nurkassa seisottamista! Tule juttelemaan ja yhdessä oppimaan kristillisen uskon perusteita.


På sommarläsförhören diskuterar vi oss igenom Luthers Lilla katekes: Budorden, trosbekännelsen, sakramenten och Vår Fader - bönen. En halv timme per gång i kyrkan. 
Inga latläxor, utantillinlärning eller att stå i skamvrån! Kom och diskutera och vi lär oss tillsammans grunderna i den kristna tron. (främst på finska)