Juniorit/ Juniorerna

Tällä hetkellä tauolla/för tillfället på paus. Ota yhteyttä/ta kontakt : teppo.simuna@svenskakyrkan.se

Junioreiden toiminta on tarkoitettu 8–12 -vuotiaille. 

Junionernas verksamhet finns för 8-12 -åringar.

Teppo Simuna, nuorisotyönohjaaja tel. 08-4408208, e-post: teppo.simuna@svenskakyrkan.se