Ehtookellot - Helgmålsbön

Paaston aikana joka lauantai klo 18.00 netissä/ Under fastetiden kl 18.00 varje lördag - digitalt.