Aivopäivän luentovideo

Professori Miia Kivipelto kertoo aivoista, muistisairauksista ja niiden ehkäisemisestä, sekä muistisairaiden omaisista. Video tallennettu 21/1 2023. Professor Miia Kivipelto, en av världens ledande sakkunniga på minnessjukdomar föreläser på finska. Videon är inspelad 21/1 2023.