Svenska Kyrkans Familjerådgivning

Familjerådgivningen är till för familjer, par och enskilda som upplever problem i sina relationer. enskilda, par och familjer med kriser, samlevnadsproblem och konflikter. Vi har sekretess och för inga journaler.

Tidsbeställning på telefon 054-14 14 21 eller maila: karlstad.familjeradgivningen@svenskakyrkan