Nykroppakören-övningstider och framträdanden

Vill du veta mer? Eller du kanske är intresserad av att bli medlem i Nykroppakören eller Filipstads kyrkokör? Körledaren Johnny Larsson är alltid intresserad av nya medlemmar och du kontaktar honom via de kontaktuppgifter som finns via denna hemsida.

För att ansöka till någon av dessa två körer så måste du först genomgå ett kortare antagningsprov i form av ett sångprov där Johnny får lyssna på din röst, ditt register (omfång i toner), kontrollera din notläsningsförmåga och även en kortare intervju där du får berätta om tidigare erfarenheter av kör- och musikutövning. Provet tar mellan 10-15 minuter och sker enskilt strax innan körövningen. Du förväntas sedan delta i körövningen. Körledaren beslutar sedan om du kan fortsätta eller inte. Antagning sker fortlöpande under terminerna med undantag från sista månaden innan terminsslut.

Varmt välkommen!