Lediga

Filipstads församling söker två präster
Filipstad är en mindre kommun (ca 10 400 inv) i nordöstra Värmland, med 6 mil till Karlstad som är länets centralort. Filipstads kommun har stora naturvärden, med stora möjligheter till naturnära boende till rimliga kostnader. Kommunen satsar på framtiden, då ny skola byggs, nytt badhus och ny idrottshall också är på gång.

Filipstads församling verkar inom hela kommunen och har 30 helårsanställda, och verkar i 7 kyrkor, och 2 kapell. Församlingen arbetar för framtiden, med utveckling av gudstjänstliv och övrig verksamhet. Dock berörs förstås även församlingen av den nationella trenden med minskande ekonomiska ramar.

Församlingen söker nu två (2) präster (komministrar).  Den ena tjänsten har i grunden sedvanliga prästerliga uppgifter, som gudstjänster, kyrkliga handlingar och själavård. Den är i sin profil inriktad mot församlingens yngre; barn, ungdomar och konfirmander. Den andra tjänsten har också i grunden sedvanliga prästerliga uppgifter, men är i sin profil istället inriktad mot församlingens vuxna och seniorer.

Eftersom Filipstads kommun och därmed församlingen innefattar ett stort geografiskt område, är B-körkort och tillgång till egen bil en nödvändighet för bägge tjänsterna.

Goda möjligheter finns för partner att hitta jobb, inom vård, skola och omsorg.

Tjänsten med ungdomsinriktningen har tillsättning under våren 2022, medan tjänsten med inriktning mot vuxna och seniorer har tillsättning efter sommaren 2022.

Vi tänker oss att du som söker kan vara ganska ny i tjänst som präst, men kan också ha många tjänsteår med i bagaget. Vi värdesätter egenskaper som självinsikt, mognad, vishet och god social kompetens.

Ansökan med CV, prästbrev, meritförteckning och referenspersoner (3 st) senast den 21:e december via mail till: filipstads.forsamling@svenskakyrkan.se eller via post till Filipstads församling, Box 16, 682 21 Filipstad.

 

 

Upplysningar om tjänsten fås av:

Kh Paul Henriksson, 0590-187 61 (mobil), paul.henriksson@svenskakyrkan.se

Kyrkorådets ordförande Leif Holmgren, 070-340 78 73, leif.holmgren@svenskakyrkan.se

Fackliga företrädare:

Vision: Eva Bonander, 0560-272 09

KyrkA: Anders Ekelund Carlsson, 054-51 24 21

Församlingen önskar ingen kontakt med rekryteringsfirmor, etc.